Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай

0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4whCEkbgCYM

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар парк шинэчлэлт хийлээ.

0
Нийслэлиийн Засаг даргын 2019 он 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/370 дугаар захирамжаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд Нийслэлийн Төр захиргааны авто баазын парк...

2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр “БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” үнэлэгдэж өргөмжлөл, үнэ...

0
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт "Иргэний...