Шуурхай үүрэг даалгавар

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах.

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт