Автомашин хүлээлцэх акт

                                                                                Нийслэлийн Төр Захиргааны авто бааз УТҮГ-ын даргын

                                                     2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А24

                            дугаар тушаалын хавсралт

 

АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ

 

......................... маркийн    ............................улсын дугаартай автомашин хүлээлцсэн акт

20.......оны .......-р сарын ...........ны өдөр

1

Автомашин хүлээлгэн өгсөн ажилтан

 

2

Автомашин хүлээн авсан ажилтан

 

3

Нийт гүйлт / км-ээр /

 

4

Ажиллагаа

Сайн

Дунд

Муу

Тайлбар

5

 

Толь

гадна

 

 

 

 

дотор

 

 

 

 

6

 

Гэрэл

дохио

 

 

 

 

хол

 

 

 

 

ойр

 

 

 

 

тормоз

 

 

 

 

ухрах

 

 

 

 

номер

 

 

 

 

нэмэгдэл

 

 

 

 

7

Хянах самбар

 

 

 

 

8

Шил арчигч

урд, хойд

 

 

 

 

9

Хөдөлгүүрийн ажиллагаа

 

 

 

 

10

Тормозны ажиллагаа

 

 

 

 

11

Рулийн механизм

 

 

 

 

12

Хөгжим

 

 

 

 

13

Шаврын хаалт

 

 

 

 

14

Салоны халаалт/паар/

 

 

 

 

15

Салоны хөргөлт/ кондейшн/

 

 

 

 

 

16

 

Тусгай тоноглол

 

чанга яригч

 

 

 

 

маяк

 

 

 

 

станц

 

 

 

 

17

Түлхүүр багаж

 

 

 

 

18

Дугуйн торцов

 

 

 

 

19

Домкрат

 

 

 

 

20

Суудлын бүрээс

 

 

 

 

 

21

 

Дугуйн байдал элэгдэл /мм/ Үйлдвэр

өвөл

 

 

 

 

зун

 

 

 

 

запас

 

 

 

 

обуд

 

 

 

 

22

Эмийн сан

 

 

 

 

23

Галын хор

 

 

 

 

24

Ослын тэмдэг

 

 

 

 

25

Автомашины үзэмж /цэвэрлэсэн байдал/

 

 

 

 

26

Шатахууны  картын  номер, үлдэгдэл

 

 

27

Жолоочийн АЖДаатгал, ТХ даатгал

 

 

28

Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ №

 

29

Торгууль,  хэний торгууль

 

 

30

Бусад

 

        Техникийн байнгын комисс:

                     Техникийн байнгын

                          комиссын дарга                                                 Х.АЖРАХГҮЙ

                                        Гишүүд                                                 Х.ОДОНЧИМЭГ

                                                                                                      О.ХАЛИУН

                                                                                                      Н.ДУЛАМСҮРЭН

                                                                                                      М.СҮХБАТ

Авто машин хүлээлгэн өгсөн ажилтан                                       /................................./

Авто машин хүлээн авсан ажилтан                                            /................................./

 

 

 

 

АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ

 

1.     Автомашины ерөнхий байдал:

-урдбуфер...............................................................................................................................................

-нүүр........................................................................................................................................................

-их гэрэл.................................................................................................................................................

-капот.......................................................................................................................................................

-салхины шил.........................................................................................................................................

-урд крыло буруу....................................................................................................................................

-урд хаалга/буруу/..................................................................................................................................

-хойд хаалга/буруу/................................................................................................................................

-хойд крыло/буруу/.................................................................................................................................

-хормой/буруу/.......................................................................................................................................

-обуд/буруу/............................................................................................................................................

-хойд буфер............................................................................................................................................

-багаж.....................................................................................................................................................

-арын гэрэл............................................................................................................................................

-хойд крыло/зөв/.....................................................................................................................................

-хойд хаалга/зөв/...................................................................................................................................

-урд хаалга/зөв/......................................................................................................................................

-урд крыло/зөв/.......................................................................................................................................

-хормой/зөв/............................................................................................................................................

-обуд/зөв/................................................................................................................................................

-дээвэр....................................................................................................................................................

-шалавч резин........................................................................................................................................

2.     Шатахууны тэмдэглэгээ литр:


                                     

Тайлбар.........................................................................................................................

 

Авто машин хүлээлгэн өгсөн ажилтан                                       /................................./

Авто машин хүлээн авсан ажилтан                                            /................................./