Зорилго, зорилт

Эрхэм зорилго

Бид Төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, аюулгүй найдвартай хүргэж, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжаар манлайлсан “АВТО БААЗ” УТҮГ болно.

Алсын хараа

Бид Төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, аюулгүй найдвартай хүргэж, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжаар манлайлсан “АВТО БААЗ” УТҮГ болно.

Байгууллагын үнэ цэнэ
  • Үйлчлүүлэгчээ дээдлэх
  • Байгууллагын соёл
  • Зөв хандлага
  • Багийн ажиллагаа, хамтын хүчин чармайлт
  • Албан хаагчийн хөгжил
  • Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг стандартжуулан улмаар мөрдлөг болгон ажиллана.