Газрын даргын тушаал

 2022 ОН "А" ТУШААЛ

Он, сар,ДугаарТовч утга
12022.01.03А/01Байгууллагын 2022 оны бүтэц орон тоо, цалингийн сан батлах тухай
22022.01.06А/02Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
32022.01.07А/03Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг батлах тухай
42022.01.13А/04Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай
52022.01.14А/05Коронавирус халдварын тархалтаас сэргийлж албан хаагчдыг хуваарийн дагуу ажиллуулах тухай
62022.01.21А/06Ажилтан, албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах тухай
72022.01.21А/07Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай
82022.01.25А/08Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
92022.01.28А/09Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
102022.01.28А/10Ажлын хэсэг байгуулах тухай
112022.01.28А/11Захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх тухай
122022.02.15А/12Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
132022.02.15А/13Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
142022.02.23А/14Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
152022.03.02А/15Авлигын эсрэг үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
162022.03.02А/16Тушаал хүчингүй болгох тухай
172022.03.25А/17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
182022.03.25А/18Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
192022.03.25А/19Ажлын хэсэг байгуулах тухай


Bидео мэдээлэл
Бидэнтэй нэгдэх

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД