Үйл ажиллагааны ил тод байдал Үйл ажиллагааны ил тод байдал
ТайланӨргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Өргөдөл гомдлын 2022 оны 01 дүгээр улирлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2021 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланАлбан бичгийн шийдвэрлэлт

Төлөвлөгөө
БиелэлтХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД