Мэдээ Шуурхай үүрэг даалгавар

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ татаж үзэх” 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ татаж үзэх” 2019 ОНЫ 02… Дэлгэрэнгүй

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ /2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ/

Шийдвэрийн дэс дугаар Зүйл, заалтын дэс дугаар Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга   Хэрэгжилтийн явц Үнэлгээ  /хүчингүй болсон, хяналтаас хасуулах тухай санал/ Тасарсан болон удааширч байгаа шалтгаан 1 2 3 4 5 6 1.    МУ-ын  Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1 1,2,3 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр     1.Нийслэлийн Төр захиргааны авто баазын даргын  2017 оны А/21 дүгээр… Дэлгэрэнгүй

 

Албан татвар төлж барагдуулсан тухай

Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны А/189 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын болон нийслэлийн авто зам ашигласны төлбөр хураалтын ажлыг 2016 онд байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж, авто баазын үндсэн хөрөнгөнд  бүртгэлтэй нийт 69 тээврийн хэрэгсэлд ногдох Авто тээврийн болон өөрөө явагч  хэрэгслийн албан татварт… Дэлгэрэнгүй

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт