Шуурхай үүрэг даалгавар

Шуурхай үүрэг даалгавар

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах.

 

Албан татвар төлж барагдуулсан тухай

Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны А/189 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын болон нийслэлийн авто зам ашигласны төлбөр хураалтын ажлыг 2016 онд байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж, авто баазын үндсэн хөрөнгөнд  бүртгэлтэй нийт 69 тээврийн хэрэгсэлд ногдох Авто тээврийн болон өөрөө явагч  хэрэгслийн албан татварт… Дэлгэрэнгүй

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт