2018 оны “Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил

Авто баазын 2 дугаар парк буюу Бизнес хөгжлийн гараашийн паркийн гэрэлтүүлгийг сайжруулж, 4ш өдрийн гэрэл сольж, автомашин байрлах зогсоолын шугамыг зориулалтын цагаан будгаар будаж тодруулсан ба диспетчерийн өрөө, жолооч нарын амралтын өрөө ОО-ын өрөөний хана, хаалга, гараашийн том хаалгыг тус тус будаж засварлалаа. Хангарди буюу 3 дугаар 10 жолооч 4 диспетчерүүд өөрсдийн боломжоор хуримтлал бүрдүүлж, бичил эмийн сантай болсон байна.

2018 оны “Амьдрах орчныг сайжруулах жил”ийн хүрээнд 24 цагаар ажилладаг албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах зорилгоор Хангарди ордны В1 давхарт байрлах 3 дугаар паркийн шалны засварын ажлыг Нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж гүйцэтгэсний дагуу тус паркийн гараашийн жолооч нарын амралтын өрөө, диспетчерийн өрөөний засварын ажлыг өөрсдийн хүч бололцоогоор хийж гүйцэтгэлээ.

Засварын өмнө
IMG_0045
IMG_0045
IMG_0045
IMG_0045

Засварын дараа
IMG_0045
IMG_0045

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт