Бүх ажилчдын хурал боллоо.

No_Image

IMG_1746IMG_1742 IMG_1782

2016 оны 9 дүгээр сарын 17- ны өдөр Нийслэлийн иргэний танхимд байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдын хурал боллоо. Тус хурлаар байгууллагын “Дотоод журам”-д өөрчлөлт оруулж, хэлэлцэж баталсан. Мөн байгууллагын дэргэдэх Соёл урлаг, спортын хамтлагийн бүрэлдэхүүнийг өөрчилж  баталлаа.

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт