Ахмадуудаа хүлээн авлаа

Нийслэлийн төр захиргааны авто баазын удирдлагууд өндөр насны гавьяаны амралтанд гарсан ахмадуудаа 2016 оны 09 дүгээр сарын 28-нд хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүүллээ.

IMG_1855 IMG_1861  IMG_1873 IMG_1872                                IMG_1852

IMG_1866IMG_1870IMG_1864IMG_1867

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт