Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

es zuin horoo_Page_1 es zuin horoo_Page_2 es zuin horoo_Page_3 es zuin horoo_Page_4

 

    д/д Барим тын

индекс

Баримтын  он, сар,өдөр,дугаар Баримтын  тэргүү Цахим хувь
1 А/01 2018.01.02 Байгууллагын 2018 оны бүтэц, орон тоо, цалингийн санг батлах тухай ҮЗЭХ
                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт