НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.
татаж үзэх

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС
Албан тушаалын нэр:
Хууль эрх зүй, тогтоол захирамж, хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн татаж үзэх
Албан тушаалын нэр:
Дотоод ажил, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн татаж үзэх

ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС
Албан тушаалын нэр:
Ашиглалтын инженер татаж үзэх