НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз:   Тээврийн  үйлчилгээний хэлтэс 

Ажлын байрны нэр :  Жолооч-3 /байнгын/

Албан тушаалын зэрэглэл :  ТҮ-3

Хугацаа :  2018 оны 10 дугаар сарын  22-ноос,  11 дүгээр сарын 20

 ТАВИГДАХ  ШААРДЛАГА

1.2  Ерөнхий шаардлага Үзүүлэлт  Чухал  шаардлагатай Шаардлагатай
Жолооч Боловсрол Бүрэн дунд, тусгай
       Нас, хүйс 21-40, эрэгтэй
Мэргэжил Жолооч В  ангилалтай байх
 

 Мэргэшил

 

Мэргэшсэн жолооч, автомашины бүрэн байдал, ойр зуурын гэмтлийг  оношлох В-с дээш  ангилалтай бол давуу талтай.
Туршлага Жолоочоор 2-оос доошгүй жил ажилласан
Ур чадвар Замын хөдөлгөөнд осол авааргүй оролцож  автомашиныг чадварлаг

жолоодох

1.2 Тусгай шаардлага Хууль ёсыг сахих, нууц хадгалах Амралтын өдөр болон  томилолтоор, илүү цагаар  ажиллах

 

 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 2. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 2. Иргэний  үнэмлэх  /канон/
 3. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх/канон/
 4. Ажил байдлын тодорхойлолт /хуучин ажиллаж байсан газрын/
 5. Мэргэжлийн  үнэмлэх, диплом /канон/
 6. Жолооны  үнэмлэх, ангилал    /канон/
 7. Өргөдөл  /НТЗАБ-д  гаргасан/   2 хувь
 8. ТАХ  Анкет   М№ 1
 9. Түүх  намтар /аав, ээж, өөрийн/
 10. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 11. Цээж  зураг 4%, /4х6 ба  3х4/
 12. Мэргэшсэн  жолооны үнэмлэх
 13. Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас

Дээрх бичиг баримтуудыг  бүрдүүлж, тусгай хавтсанд  хийж, Авто баазын

захиргааны  хурлаар  хэлэлцэж  шийдвэрлэнэ.

Харилцах утас :    Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс   70135075, 96080839

Тээврийн  үйлчилгээний хэлтэс    96073708,96076569

2018 оны  10 дугаар сарын  22

 

 

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз :   Захиргааны хэлтэс   

Ажлын байрны нэр : Мэдээлэл-технологи, архив бичиг хэргийн эрхлэгч-1 /байнгын/

Албан тушаалын зэрэглэл :  ТҮ-6

Хугацаа :  2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ноос, 11 дүгээр сарын 20.

АЖЛЫН БАЙРАНД  ТАВИГДАХ  ШААРДЛАГА

1.1  . Ерөнхий шаардлага

 

Үзүүлэлт Чухал  шаардлагатай Шаардлагатай

 

Мэдээлэл-технологи, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Боловсрол  Дээд  боловсрол /бакалавр/
 Мэргэжил Албан хэрэг хөтлөлтийн болон компьютерийн программуудыг сайн эзэмшсэн байх Компьютер мэдээллийн технологиор төгссөн бол давуу талтай.
  Туршлага 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Архив, албан хэрэг хөтлөлтөөр мэргэшсэн бол давуу талтай.
Ур чадвар Монгол хэлний зөв бичгийн дүрмийг  сайн эзэмшсэн байх Монгол хэлний дүрэм найруулгын өндөр чадвартай, мэдээлэл, судалгаа хийх өргөн  хүрээний мэдлэгтэй байх
1.2 Тусгай шаардлага Хууль ёсыг сахих, нууц хадгалах Амралтын өдөр болон  томилолтоор, илүү цагаар  ажиллах


БҮРДҮҮЛЖ ИРЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛУУД:

 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 2. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 4. Иргэний  үнэмлэх  /канон/
 5. Ажил байдлын тодорхойлолт /хуучин ажиллаж байсан газрын/
 6. Мэргэжил, боловсролын  үнэмлэх, диплом /эх хувь,канон/
 7. Өргөдөл  /НТЗАБ-д  гаргасан/   2 хувь
 8. ТАХ  Анкет   М№ 1
 9. Түүх  намтар /аав, ээж, өөрийн/
 10. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 11. Цээж  зураг 4%, /4х6 ба  3х4/
 12. Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас

Дээрх бичиг баримтуудыг  бүрдүүлж, тусгай хавтсанд  хийж, авто баазын Даргын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцэж  шийдвэрлэнэ.

Харилцах утас :  Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс   70135075, 96080839

2018 оны 11 дүгээр сарын  02

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт